Kontakt

Comarch SA
al. Jana Pawła II 39 A
31-864 Kraków
Polska

677-00-65-406 Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, aleja Jana Pawła II 39a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.125.590 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości.

+48 12 646 10 00

e-sklep-test@comarch.pl

Przykładowy bank S.A.

PL BREEX PL 67 1234 5678 0000 0000 1234 5678

Napisz wiadomość
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe